Vol 7, No 2

June 2018

DOI: http://doi.org/10.11591/ijai.v7.i2

Table of Contents

Furat N Tawfeeq, Nada A.S. Alwan, Basim M. Khashman
PDF
71-77
Nagham A. Al-Madi, Amnah A. El-Obaid
PDF
78-82
B. Santhosh Kumar, K.B. Madhu Sahu, K.B. Saikiran, CH. Krishna Rao
PDF
83-89
Jai Utkarsh, Raju Kumar Pandey, Shrey Kumar Dubey, Shubham Sinha, S. S. Sahu
PDF
90-94
Manaswini Pradhan
PDF
95-104
Anupama. H.S, Anusha M, Aparna Joshi, Apoorva N, N.K. Cauvery, Lingaraju. G.M
PDF
105-110