Vol 8, No 2

June 2019

DOI: http://doi.org/10.11591/ijai.v8.i2

Table of Contents

Subir Kumar Das, Ajoy Kumar Dutta, Subir Kumar Debnath
PDF
95-106
Parinith R Iyer, Shrutheesh Raman Iyer, Raghavendran Ramesh, Anala M R, K.N. Subramanya
PDF
107-119
Lim Eng Aik, Tan Wei Hong, Ahmad Kadri Junoh
PDF
120-131
Smita Pallavi, Akash Kumar, Abhinav Ankur
PDF
132-143
Vigneshwer Kathirvel, Mohd. Asyraf Mansor, Mohd Shareduwan Mohd Kasihmuddin, Saratha Sathasivam
PDF
144-155
Arif Ullah, Nazri Mohd Nawi, Jamal Uddin, Samad Baseer, Ansam Hadi Rashed
PDF
156-167
Arup Guha
PDF
168-174
Joydeep Dey, Anirban Bhowmik, Arindam Sarkar, Sunil Karforma
PDF
175-180
Duraid Y. Mohammed, Khamis A. Al-Karawi, Philip Duncan, Francis F. Li
PDF
181-189
Michael Scott Brown
PDF
190-196